A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N

Inhoud

Ondernemingsgegevens

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 2: Prijs

Artikel 3: Aanbod

Artikel 4: Online aankopen

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7: Herroepingsrecht

Artikel 8: Klantendienst

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Artikel 10: Privacy

Artikel 11: Gebruik van cookies

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Artikel 14: Bewijs

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Ondernemingsgegevens

De Modeboetiek

Tulpenstraat 28

3630 MAASMECHELEN (B)

info@demodeboetiek.com 
+3289 244 808

0748.809.910

BTW BE 0748.809.910

Natuurlijk persoon


Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website https://www.demodeboetiek.be/ is een webshop van Lisanne Peeters, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Tulpenstraat 28, 3630 MAASMECHELEN en met ondernemingsnummer 0748.809.910 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “De Modeboetiek". Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online of fysiek (altijd op afspraak) aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Modeboetiek moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Modeboetiek aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Zie: ‘Levering en verzending’.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Modeboetiek niet. De Modeboetiek is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Modeboetiek is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Zie: ‘Contact’.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Modeboetiek. De Modeboetiek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de website door het volgen van de stappen zoals aangegeven.

Wanneer de klant een bepaald artikel heeft samengesteld en zijn eigenschappen heeft bepaald, kan hij/zij deze via de knop “Koop nu” in het winkelmandje plaatsen. 

Als de winkelmand compleet is, dan kan de klant na het invullen van de nodige contactgegevens en opgave van betalingswijze, de bestelling plaatsen.

Na bestelling van de goederen wordt aan de klant een digitaal overzicht bezorgd van de bestelde goederen. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethoden. Bij ontvangst van de integrale betaling komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering of gaat in productie. De klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode.

 

Indien de klant een pre-order plaatst van ons eigen label 'Exclusive by Lisan' ontvangt hij/zij binnen de twee werkdagen een persoonlijk bericht met verdere informatie. De items worden op maat en op verzoek van de klant gemaakt waardoor de leveringstermijn langer zal duren dan een normale levering. De geschatte leveringstermijn wordt telkens per product en vooraf besproken en de klant wordt tijdig op de hoogte gebracht van de effectieve levering.


Bij een pre-order dient er een voorschot te worden betaald. Het item gaat in productie zodra het voorschot op onze rekening staat. Wanneer de productie van uw item voltooid is ontvangt u een tweede betalingsverzoek. Uw item zal worden verzonden zodra de tweede betaling voldaan is.

 

De Klant kan online betalen via service provider “Mollie” en dit met de volgende betaalmethoden: iDeal, Bancontact, Creditcard of PayPal.
In geval van een pre-order ontvangt u een (voorschot)factuur die via overschrijving kan worden voldaan.
Zie: ‘Betaalmethoden’.

 

De Modeboetiek is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Wij doen onze uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk af te handelen en te bezorgen.

  • De levering van de producten gebeurt door Bpost (voor bestellingen in België) en Post NL (voor bestellingen naar Nederland) op het leveringsadres dat door de Klant werd opgegeven.
  • Goederen worden verzonden of gaan in productie nadat de betaling op onze rekening is binnengekomen.
  • Artikelen die op voorraad zijn, worden in normale omstandigheden geleverd binnen de één tot vijf werkdagen. Artikelen van ons eigen label 'Exclusive by Lisan' hebben een langere leveringstermijn aangezien deze items op verzoek van de klant in productie gaan. Voor meer info zie Levering en verzending.
  • Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Klant zo spoedig mogelijk na het plaatsen van de bestelling op de hoogte gebracht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten of recht op schadevergoeding te ontbinden. We proberen zo transparant en eerlijk mogelijk te zijn. En weet dat wij er alles aan doen om zo spoedig mogelijk te leveren.
  • Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres (zie: ‘Retourneren’), zijn voor rekening van de Klant. Hierop wordt de bestelling geannuleerd, de Klant krijgt de eventueel door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de verzendkosten.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Duitsland en worden bezorgd met Bpost voor België en Post NL naar Nederland & Duitsland.

 

Pakketjes kunnen gratis worden afgehaald op afspraak bij De Modeboetiek, Tulpenstraat 28, 3630 Maasmechelen ofwel heeft de Klant de mogelijkheid om het pakketje op te halen bij een Bpost afhaalpunt bij hem/haar in de buurt, hiervoor gelden dezelfde tarieven als bij een levering aan huis, zie hieronder.

 

Verzendkosten binnen België bedragen €6,60.

Verzendkosten naar Nederland bedragen €7,00.

Verzendkosten naar Duitsland bedragen €13,00.

 

De verzendkosten zijn gratis bij bestellingen boven €99,00.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Modeboetiek.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Modeboetiek was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Modeboetiek.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Modeboetiek te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Modeboetiek.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

 

LET OP: Artikelen van ons eigen label 'Exclusive by Lisan' kunnen NIET geretourneerd worden aangezien deze items op maat én op verzoek van de klant gemaakt worden.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Modeboetiek, Tulpenstraat 28 te 3630 MAASMECHELEN (B), +3289 244 808, info@demodeboetiek.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het retourformulier voor herroeping dat te downloaden is op onze webshop - Algemene voorwaarden, beneden.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Modeboetiek heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De Modeboetiek, Tulpenstraat 28 te 3630 MAASMECHELEN (B). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De kosten van het verzenden én terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Modeboetiek zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: zie ‘Retourneren

 

Artikel 8: Klantendienst


De klantendienst van De Modeboetiek is bereikbaar op het telefoonnummer +3289 244 808, via e-mail op info@demodeboetiek.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Modeboetiek beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt De Modeboetiek zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, De Modeboetiek respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het eventueel versturen van nieuwsbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Modeboetiek, Tulpenstraat 28 te 3630 MAASMECHELEN, info@demodeboetiek.com , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot De Modeboetiek, Tulpenstraat 28 te 3630 MAASMECHELEN, info@demodeboetiek.com .

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Modeboetiek heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
De Modeboetiek houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@demodeboetiek.com of +3289 244 808.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bij ons is dat Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

Wij maken gebruik van het platform JouwWeb, zij plaatsen Google Analytics cookies. Deze zijn zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én JouwWeb heeft uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Modeboetiek om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Modeboetiek. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

De Modeboetiek heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

 

 

Modelformulier Voor Herroeping
PDF – 53,6 KB 146 downloads
Algemene Voorwaarden De Modeboetiek
PDF – 122,3 KB 10 downloads

Terug naar Home